Naše webové stránky používají cookies. Umožňují nám sbírat anonymní statistiky a neustále tak web vylepšovat. Pokračováním v prohlížení webu vyjadřujete souhlas s používáním cookies.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Správce osobních údajů

BSH domácí spotřebiče s.r.o., se sídlem Radlická 350/107c, 158 00 Praha 5 („My“) jako provozovatel webové stránky http://www.constructa.cz/ („webové stránky spotřebičů Constructa“) je osobou odpovědnou za nakládání s osobními údaji uživatelů informačních služeb webových stránek spotřebičů Constructa („Vy“). V případě poskytování některých speciálních služeb či pořádání speciálních akcí může být osobou odpovědnou za nakládání s osobními údaji třetí strana, o čemž budete v každém jednotlivém případě předem informováni.

Ochranu vašich osobních údajů bereme vážně. Přijali jsme proto technická a organizační opatření zajišťující, že jak my, tak naši poskytovatelé služeb budou dodržovat předpisy z oblasti ochrany osobních údajů.

V následujícím textu Vám v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů poskytneme informace o druhu, rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a použití údajů souvisejících s Vaším využíváním webových stránek spotřebičů Constructa.

2. Osobní údaje

Termín osobní údaje znamená veškeré informace, které mohou být použity k určení vaší totožnosti. To může například zahrnovat vaše jméno, poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo. Osobními údaji mohou být rovněž informace získané používáním souborů cookies, nepřímo se dotýkající Vaší totožnosti, např. způsob používání webových stránek spotřebičů Constructa. Tyto informace jsou shromažďovány, ukládány a vyhodnocovány na základě uživateli přidělených identifikačních údajů. Neosobní údaje jsou takové informace, které jsou získávány pouze v souhrnné podobě, tj. hromadná, souhrnná data bez přizpůsobitelných hodnot a možnosti jejich vyhodnocování.

3. Shromažďování údajů a jejich použití

Informační služby webových stránek spotřebičů Constructa můžete používat, aniž byste tím odhalili svoji totožnost. Podrobnosti o standardně shromažďovaných informacích, používáte-li informační služby, jsou uvedeny pod položkou „Údaje o protokolech“ a „Pseudonymizované profily uživatele“.

Pokud se zaregistrujete v některé z našich individualizovaných služeb můžete být požádáni o některé Vaše osobní údaje. Bližší informace naleznete v položce „Registrace na webových stránkách spotřebičů Constructa“.

Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje budou použity a zpracovány výhradně pro účely, pro něž byly poskytnuty. Například informace poskytované prostřednictvím kontaktního formuláře jsou použity pro zpracování Vašeho dotazu.

4. Data protokolu

Při přístupu do informačních služeb webových stránek spotřebičů Constructa je Váš webový prohlížeč technicky nakonfigurován tak, aby našemu serveru automaticky zasílal následující údaje („Data protokolu“). Tyto údaje poté evidujeme v logovacích souborech:

  • Datum přístupu
  • Čas přístupu
  • URL odkazujícího webu
  • Získané soubory
  • Objem přenesených dat
  • Typ a verze prohlížeče
  • Operační systém
  • IP adresa
  • Název domény vašeho poskytovatele připojení

Jedná se výhradně o informace, které neumožňují vysledování, resp. ztotožnění Vaší osoby. Poskytnutí těchto informací je z technického hlediska nezbytné, abychom Vám mohli správně zprostředkovat obsahy Vámi požadovaných internetových stránek a zpracování těchto dat je tak při používání internetových nabídek nevyhnutelné. Data protokolu jsou vyhodnocovány výlučně ke statistickým účelům tak, abychom byli schopni optimalizovat naše internetové stránky a s nimi související technická zařízení a tyto údaje jsou následně smazány.

Data protokolu jsou ukládána odděleně od ostatních údajů (např. údaje podle článku 5), k jejichž shromažďování dochází v rámci využívání webových stránek spotřebičů Constructa.

5. Pseudonymizované profily uživatele

Abychom co nejlépe přizpůsobili webové stránky spotřebičů Constructa jejich uživatelům, používáme soubory cookies a sledovací pixely pro shromažďování údajů týkajících se Vašeho využívání informačních služeb webových stránek Constructa pro reklamní a marketingové účely. Sběr těchto údajů o používání a vytváření uživatelského profilu probíhá pseodonymně za použití identifikačního kódu cookies.

Údaje shromažďujeme a uživatelské profily vytváříme pomocí služby Google Analytics společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).

Zpracování údajů probíhá ve Spojených státech, zemi nespadající do oblasti působnosti směrnice 95/46/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Úř. věst. L 281, str. 31). Informace o vašem používání webových stránek spotřebičů Constructa budou předány na server Google, kde budou analyzovány, a poté vráceny ve formě souhrnný dat sloužících k určení trendů ve veřejném používání webové stránky.

Proti shromažďování údajů a vytváření anonymních profilů používání jste oprávněni vznést námitku (opt-out). Svoji námitku můžete vznést na příslušné webové stránce Google. Pro více informací o fungování souborů cookies a možnostech odhlášení (opt-out) v rámci Google Analytics si prosím pročtěte oficiální dokumenty společnosti Google na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

6. Poskytování údajů třetím stranám

Při poskytování informačních služeb webových stránek spotřebičů Constructa spolupracujeme s celou řadou různých poskytovatelů služeb. V případě, že jsme tyto poskytovatele služeb zavázali dodržovat přísná pravidla pro zpracování dat coby zpracovatele údajů, a to podle místních právních předpisů na ochranu osobních údajů, není pro poskytnutí Vašich údajů třetím stranám požadován Váš souhlas.

Je-li Váš souhlas v ostatních případech, kde to zákon vyžaduje, požadován pro účely poskytnutí osobních údajů týkajících se uživatelů Informačních služeb webových stránek spotřebičů Constructa poskytovatelům služeb, budeme Vás zvlášť informovat a Vaše údaje nebudou před poskytnutím souhlasu dále předány.

7. Registrace na webových stránkách spotřebičů Constructa

Při registraci k využívání našich individualizovaných služeb shromažďujeme určité osobní údaje. Během registračního procesu mohou být požadovány informace, jako jsou například křestní jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo nebo emailová adresa, případně heslo. Nicméně však platí, že reklamní sdělení Vám budou zasílána pouze na základě Vašeho předem uděleného souhlasu.

Po registraci získáte přístup určený pouze registrovaným uživatelům. Registrovaní uživatelé mají také možnost kdykoli změnit nebo odstranit údaje uvedené při registraci. Kromě toho Vám můžeme dále poskytnout všechny podrobnosti týkající se osobních údajů, které jsme o Vás kdy shromáždili. Vaše údaje na Vaši žádost upravíme či odstraníme, pokud nebudou stanoveny zákonné lhůty pro jejich uchovávání. Pro tyto účely prosím použijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto dokumentu.

8. Cookies

Jako mnohé jiné internetové stránky i my používáme takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou přenášeny prostřednictvím internetového serveru na Váš pevný disk. Tímto způsobem automaticky získáváme některá data, jako je vaše IP adresa, informace o používaném internetovém prohlížeči, o operačním systému nebo o Vašem internetovém připojení.

Soubory Cookies nemohou být využity ke spouštění programů ani přenášení virů do počítače. Díky informacím obsaženým v cookies můžeme zjednodušit procházení webové stránky, zlepšit její správné zobrazování nebo je lze použít pro vyhodnocení používání internetových stránek.

V žádném případě však námi získané údaje nebudou sdíleny se třetími stranami bez Vašeho souhlasu.

Naše internetové stránky můžete samozřejmě prohlížet i bez souborů cookies. Internetové prohlížeče jsou však zpravidla nastaveny tak, aby soubory cookies přijímaly. Kdykoliv však můžete v nastaveních Vašeho prohlížeče deaktivovat používání souborů cookies. Než tak učiníte, přečtete si prosím příslušné instrukce pro Váš prohlížeč. Upozorňujeme však, že některé funkce našich webových stránek nemusí být v případě vypnutí souborů cookies dostupné.

9. Využití plug-inů sociálních médií

Facebook

Webové stránky spotřebičů Constructa mohou v některých případech používat plug-iny sociální sítě („plug-iny“) Facebook.com, který je provozován společností Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA („Facebook“). Tyto plug-iny jsou označeny logem Facebooku, případně příponou “Facebook“, „To se mi líbi“ nebo „Sdílet“.

Pokud navštívíte stránku na našem webu obsahující tyto plug-iny, zůstávají zpočátku vypnuty. Plug-iny se aktivují, pouze pokud na ně kliknete. Kliknutím na plug-iny navážete spojení s Facebookem, čímž vyjadřujete souhlas s přenosem údajů ve prospěch Facebooku. Jste-li přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, Facebook Vaši návštěvu webové stránky může spojit s Vaším účtem na Facebooku. Pokud stisknete příslušné tlačítko, budou Vaším prohlížečem příslušné informace předány přímo Facebooku a uloženy.

Pro informace o rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a použití údajů ze strany Facebooku, Vašich právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů si prosím přečtěte prohlášení o ochraně osobních údajů služby Facebook.

Pokud nechcete, aby Facebook prostřednictvím našich webových stránek shromažďoval Vaše osobní údaje, odhlaste se z Facebooku předtím, než naši stránku navštívíte a plug-iny sociální sítě využijete.

YouTube

Skupina BSH využívá platformu pro sdílení video souborů YouTube, kterou provozuje společnost YouTube LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube je platforma, která umožňuje přehrávání audio a video souborů.

Při načtení stránky na našem webu naváže integrovaný přehrávač YouTube spojení se servery YouTube s cílem zajistit technický přenos video či audio souboru. Je-li takovéto spojení navázáno, YouTube začne přijímat data.

Pro informace o rozsahu a účelu shromažďování, zpracování a použití údajů ze strany YouTube, Vašich právech a možnostech nastavení ochrany osobních údajů si prosím přečtěte prohlášení o ochraně osobních údajů služby YouTube.

10. Kontaktní formulář

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, budou Vaše údaje uloženy a použity pro účely zpracování Vaší žádosti a případné doplňující otázky.

11. Údaje nezletilých osob

Nezletilé osoby by neměly své osobní údaje poskytovat bez rodičů či jiných odpovědných osob.

12. Odkazy na jiné webové stránky

Informační služby zahrnují odkazy i na jiné webové stránky. Na dodržování či nedodržovaní předpisů na ochranu osobních údajů ze strany provozovatelů těchto webových stránek nemáme žádný vliv.

13. Právo na informace a na úpravu, výmaz a blokování údajů

Se svými dotazy k ochraně osobních údajů nebo žádosti o úpravu, výmaz nebo blokování Vašich osobních údajů se prosím obraťte na kontaktní osoby uvedené v právním upozornění uvedeném na webových stránkách.

14. Změny Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení může být v případě nutnosti upraveno tak, aby odráželo změny v našich službách, týkajících se ochrany osobních údajů, např. při zavedení nových služeb nebo pro zajištění souladu se současnými požadavky právních předpisů.

15. Kontakt

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany osobních údajů, zašlete nám e-mail na následující e-mailovou adresu:

Vojtěch Svatuška
Legal Counsel
Ochrana informací a osobních údajů
BSH domácí spotřebiče s.r.o.
Radlická 350/107c,
15800 Praha

E-mail: vojtech.svatuska@bshg.com

Výše uvedené Prohlášení o ochraně osobních údajů je platné ke dni: 1.1.2017